Visual design en design thinking

Wat is de design thinking methode?

Design thinking is het opzetten van innovatief en herhalend designproces waarbij de gebruiker centraal staat. In dit proces zijn er vijf fases te onderscheiden.

Vijf fases van design thinking

  1. Het probeem en de gebruiker volledig begrijpen: inleven in de gebruiker:
  2. Het probleem van de gebruiker omschrijven in woorden;
  3. Een breed scala van mogelijke en onmogelijke oplossingen creëren;
  4. Prototypes creëren, testen, verfijnen en opnieuw testen;
  5. Implementeren van de oplossing en testen (terug naar stap 1).

Belangrijke voorwaarden van design thinking

  • Bij het hele proces wordt uitgegaan van de gebruiker;
  • Het probleem wordt zoveel breed mogelijk genomen;
  • Het – bij voorkeur multi-disciplinaire – team heeft een open blik en is bereid om alle aannames, vooroordelen en voormalig opgedane kennis los te laten.

Oorsprong design thinking

Design thinking is niet een nieuw. Deze wijze van problemen benaderen wordt al tijden gebruikt door kunstenaars en ontwerpers. Op de Academie voor Beeldende Vorming leerde ik in de jaren 90 de drie repeterende fases van het beeldend leerproces: oriëntatie, uitvoering en evaluatie. De evaluatie-fase gaat weer over in de oriëntatie-fase.
De laatste jaren wordt design thinking dankzij het werk van Tim Brown van Ideo ook toegepast bij het ontwikkelen van strategieën, producten, diensten en processen.

Visual design en design thinking

Net als bij visual design wordt bij design thinking de gebruiker centraal gesteld. Vooral het empatisch denken vanuit de extreme gebruiker geeft mij veel inzichten in de gebruiksvriendelijkheid van een media-uiting of product.

mindmap volgeschreven met woorden
Mindmap: mogelijkheden website.
prikbord met afbeeldingen
Moodboard: inleven in persona.
tekening van een persona
Tekening: inleven in persona.