Bestandsnaam

Schets hoe een InDesign document is opgebouwd

1.2 InDesign documenten en mappen, hoe houd je overzicht in de chaos?