1.1 Wat is Adobe InDesign? En wat kun je ermee?

Adobe InDesign is een opmaakprogramma

Het is ideaal om – zowel gedrukte als digitale – media-uitingen op te maken zoals visitekaartjes, flyers, tijdschriften, boeken, (interactieve) presentaties. Een opgemaakt InDesign-document kan teksten, logo’s, foto’s, linken en zelfs video’s bevatten.

Interface van een geopend Indesign document
Interface van Adobe InDesign

Twee belangrijke punten om niet te vergeten

  1. Beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s en logo’s) wordt niet in het document opgeslagen, maar InDesign onthoudt de link naar het beeldmateriaal. Als je het beeldmateriaal verwijdert van je computer, wordt de link naar het beeldmateriaal verbroken en wordt het beeldmateriaal niet (goed) weergegeven.
  2. Lettertypes worden niet in het document opgeslagen. Dit houdt in dat als de tekst in een InDesign-document is opgemaakt in een Helvetica en het document wordt geopend op een computer die het font Helvetica niet geïnstalleerd heeft, de tekst niet wordt weergegeven in Helvetica.

Een overzichtelijke mappenstructuur met unieke bestandsnamen zijn daarom essentieel.